Samarbetspartners

Enskede Skolas Föräldraförening (EFF)         
Mellis och EFF jobbar aktivt för våra barns bästa. De gemensamma mötena med EFF är högt uppskattade hos Mellis styrelse och personal. Mellis får på så sätt en kanal för information, input, ideer, ris och ros från föräldrar . Bli medlem i Föräldraföreningen och var med och påverka Lokalfrågan, Skolgården och anti-mobbing samt en rad andra frågor som berör eleverna.
https://www.facebook.com/groups/347926421972458/
enskedeskolaff@gmail.com

Stockholms stad
Stockholms stad bidrar med ett större ekonomiskt bidrag till verksamheten varje år och är därmed med och finansierar verksamheten. Stockholms stad (kommunen) och Enskede skola är därför tillsammans med föräldrarna att betrakta som uppdragsgivare för verksamheten.

Enskede Skola
Hälften av personalstyrkan delas med Enskede skola och de bjuder in Mellis personal till utbildningar och seminarier som gynnar Mellis personals utveckling. Mellis föreståndare har täta kontakter med rektor och studierektor och vid behov med mentorer. Anti-mobbning, studiedagsplanering, utbildningar, lån av gympasal och slöjdsal , är områden där Mellis och Enskede skola överlappar och samarbetar.

ICA Dalen
Mellis handlar maten på Ica Dalen. En från personalen åker till ICA och initierar inköpen och på ett klockslag som passar barnens mattider, kör ICA Dalen ut varorna gratis. De större handlarna med hemkörning, har tyvärr inte ett passande utkörningsschema. Mellis vill värna om den lokale handlaren och anser att utbudet  hos den lokale handlaren är bra.

Enskedespelen
Flera av Mellis-eleverna medverkar i Enskedespelen.  Mellis främjer teaterintresset hos våra elever genom att , de år när ekonomin tillåter,  sponsra Enskedespelen med en liten summa pengar.

Maria Fritidsklubb södermalm
För att utbyta ideer och få nya vinklar på hur verksamheten kan inriktas för att attrahera och stimulera elever , var Mellis personal på besök hos Maria fritidsklubb under Maj 2014.

Försäkring

Säkerhet och Trivsel

Mobbing
November 2015 lyssnade  personalen på Mellis  bjuder på  föreläsningen ”Alla i klassen ska trivas och det är allas ansvar” med Håkan Wetterö.
Vad som kommer att behandlades var  bland annat: Vad kan vi vårdnadshavare (och skolpersonal) göra?Nätmobbning; skollagen; mobbningens grunder; gruppmekanismen; praktiska exempel; samsyn; allas ansvar; tips från coachen och hur agerar vi när det händer?

Diabetes
Augusti 2014, två ur personalen gick en utbildning om Diabetes på SÖS. Samtliga i personalen har sett en informationsfilm.

NPF
April 2014, personalen genomgick  en kvällsutbildning i NPF-strategier ( neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ,  där fokus låg på beteende hos barn och vuxna med ADHD , Asberger och Tourettes. 

Dyslexi och språkstörning
Maj 2014, personalen var på en kvällsföreläsning med Britta Larsson – Lindberg om Dyslexi, ADHD, Språkstörning . Föreläsningen gavs i Enskede Skolas Föräldraförenings regi och var kostnadsfri för Mellispersonalen .


Brand
November 2013 skedde senaste brandövningen med barn och personal. Närvarolistorna användes vid återsamling på skolgården och eleverna blev ledda till gymnastiksalen för samling och vidare instruktioner. Övningen gick mycket bra.

Brandskydd
Mellis personal är brandutbildade via skolan. Brandskyddet i lokalerna ligger under skolans ansvar, då lokalerna är hyrda, skolan ser över lokalernas brandskydd enligt praxis och lagkrav.

Anti-mobbning och kränkande särbehandling
December 2013 var hela personalen var på extern föreläsning i ämnet.

Hjärt- och lungräddning
November 2013 genomgick hela personalen utbildning i HLR.

Trivselenkät/planeringsdag
Senaste enkäten om trivsel på Fritidsklubbar genomfördes på uppdrag av Stockholms Stad under vt 2014.  I maj 2014 genomförde Mellis personal en planeringsdag gällande förbättringar och tillvaratagande av åsikter som framkom i enkäten.

Trivselenkät