Rutiner inför lov

Föranmälan till lov ska göras senast det angivna slutdatumet för att få en garanterad plats på under det aktuella lovet. Blanketten mailas och läggs på hemsida  i god tid före varje lov. Anmälan görs genom att fylla i blanketten. Ni föräldrar ansvarar för att ta reda på när loven infaller (vilket alltid står på vår hemsida eller så frågar ni bara oss) samt se till att därefter anmäla barn i behov av omsorg i tid. Vid sena anmälningar tar vi in elever samma dag i mån av plats till bokade aktiviteter. Utifall att den aktuella dagens aktivitet är fullbokad kan vi ordna omsorg i fritidshemmet om personalstyrkan tillåter. 

Då vi planerer personalstyrkan efter anmälda barn är det viktigt att man anmäler sitt barn i tid.

Var god kontakta oss för närmare information om ni har missat att anmäla ert barn.

Lovdagar, studiedagar

Höstlov: Verksamheten är öppen hela lovet. Föranmälan krävs.

Jullov: Verksamheten är öppen hela lovet. Föranmälan krävs.

Sportlov: Verksamheten är öppen hela lovet. Föranmälan krävs.

Påsklov: Verksamheten är öppen hela lovet. Föranmälan krävs.

Sommarlov: Verksamheten är öppen hela lovet. Föranmälan krävs.

Utvecklingssamtalsdagar för enskede skola: Verksamheten är öppen, ingen föranmälan krävs. Viktigt att barnen är på plats senast kl. 9.30.