Börja/Sluta och Avgifter

Bli medlem / anmäl ditt barn


Du kan anmäla genom:

  • Att fylla i  blanketten nedan
Enligt EEFs villkor ( se nedan)  så anmäler du ditt barn en gång, sedan är barnet anmält fram tills det slutar åk 6, om du inte aktivt säger upp platsen

Inbetalningar

Inbetalningar sker via de inbetalningskort som skickas ut i början på terminen. Om du inte har fått något inbetalningskort, eller om du har frågor angående inbetalningar kontaktar ni Rysse

Ryser (Rysse) Kindezi
Enskede Elev och Föräldraförening (Mellis)
ryser.kindezi@edu.stockholm.se


EEF:s postgiro:
Alla inbetalningar görs till PG 63 53 90-8

Köregler för ansökan om plats på fritidsklubben ”Mellis”.

När du ansöker om plats till Mellis blir barnets ködatum det datum då ansökan kommer in till huvudman.

Ansökan kan komma in via hemsidan eller per mail.

Ansökan till Mellis kan göras tidigast den 15 april det året barnet går i årskurs 3. Om flera barn har samma ködatum gäller klockslaget då ansökan kom in.

Anmälan som görs innan 1 maj gäller ej.

Webb-anmälan:

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

[Enskede Elev- och föräldraförening: 802400–6119. Stockholmsvägen 30, 121 61 Enskede] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva Fritidsverksamhet i enlighet med ”Utbildningsförvaltningens riktlinjer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. dagliga aktiviteter), kommunicera med vårdnadshavare (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, arvode och lön till anställda och aktivitetsavgifter).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med samarbeten med t.ex. kosmosklubben. 

Föreningen behandlar personuppgifter för verksamhetsstöd från utbildningsförvaltningen (vi rapporterar elevunderlag en gång per termin). När verksamheten söker bidrag och vid samarbeten med t.ex. kosmosklubben.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

* Hantering av medlemskap i föreningen
* Föreningsadministration (t.ex. fakturering via Visma)
* Deltagande i föreningens aktiviteter
* Ansökan om bidrag
* Sammanställning av statistik och uppföljning
* Utbildningar arrangerade av föreningen
* Kontakt med medlem


Förväntningar

Förväntningar på föräldrar och Mellis-barn.

Eget ansvar
På Mellis får barnen ta mer och större eget ansvar än de gjorde på fritids i årskurs tre. Vi förväntar oss att vårdnadshavare och barn tillsammans kommer överens om vilka dagar och tider barnet ska vara på Mellis, och vilka rutiner som gäller för barnet.

Hos oss får barnen chansen till att ta större ansvar för sin egen eftermiddag, men kunna välja att komma till Mellis för att träffa vuxna, träffa sina kompisar eller bara för att äta mellanmål.

Närvarokontroll

Mellis personal har inte möjlighet att ringa vårdnadshavare när barnet går hem eller ha samma närvarokontroll som på fritids.

Barnet ansvarar för att kryssa i sig som närvarade då hen kommer till Mellis samt skriva i vilken tid hen går, när hen går hem. 

Speciella behov
Finns det speciella orsaker till oro, eller om något barn behöver en extra hjälpande hand för att komma ihåg sina tider och överenskommelser med sina föräldrar, kan personalen självklart hjälpa till. Det är många barn inskrivna och för att personalen ska kunna vara behjälplig på bästa sätt, vill Mellis att föräldrarna kontaktar personalen om man önskar en speciell hemgångsrutin eller har andra önskemål eller behov. Exempelvis svåra allergier  är viktigt att Mellis personal får reda på.

Mobildagis
Mellis verksamhet bygger på frivillighet och på intresse och interagerande med personal och kompisar. I dagens sammhälle när smartphones och spel upptar mycket av barns och vuxnas vakna tid, vill Mellis kunna erbjuda andra typer av aktiviteter. Barnen uppmanas att lämna in telefoner när de kommer till oss

Spel , datorer och smartphonse i vardagen
Ingen lätt fråga och en ny företeelse i samhället. Även Mellis strävar efter att hitta ett bra förhållningssätt. Ett sätt vi praktiserat är att integrera mobiltelefonerna istället för att förbjuda. VT-2014 genomfördes en ''mobilfoto-tävling'' där vi fick in 40 bidrag som barnen varit ute och fotat tillsammans. Bilderna sattes upp på väggarna och barnen hade omröstning om bästa bild.

Vi byggde ht-2014 ett datorrum där barnen får spela efter rättvisa schema och med tanke om turneringar som involverar många och på så sätt kommunicerar och interagerar vi,  med varandra och med  tekniken. Barnen har också  gjort kort-filmer med sina mobiltelefoner, vissa har redigerat  på datorerna och Mellis anordnade en egen liten filmfestival.

Närvaro vid lov
Föräldrar ska anmäla sina barns närvaro vid lov, ( jul-, höst-, sport-, höstlov etc).  Anmälan sker via via blankett som barnen får hem eller via hemsidan.

Föräldrar ska avanmäla barnen om de anmälts men sedan inte kommer på lovet.

Studieadagar och utvecklingssamtalsdagar som skolan är stängd för eleverna, behövs ingen anmälan. Information om att Mellis är öppet skickas vanligtvis ut av mentorerna.

Inskolning
Inskolning sker i slutet av vårterminen i trean. Mellis personal och fritidspersonalen inskolar tillsammans och personalen från Mellis blir introducerade för eleverna. Treorna går sedan en gång per klass, på besök till Mellis. De äldra eleverna ( åk 4-6) är då inte på Mellis utan introduktionen sker stillsamt och med de klasskamrater barnen redan känner. Mellis uppdrag är att hjälpa barnen att bli självständiga individer och vid första dagen på fyrans första termin, kommer barnen själva till Mellis. Hela personalen har då fokus på de nya barnen och att få dem att känna sig hemma i sin nya miljö med sitt nya egna ansvar.

Mellis regler
1. De dagar som barnen kommer till Mellis måste de skriva upp sig när de kommer och kryssa ut sig när de går hem. De antecknar också om de gör aktiviteter utomhus.

2. Nolltolerans mot mobbning; på Mellis, utanför Mellis och på sociala medier. Om personalen hör talas om  , eller märker av mobbing/nätmobbing kontaktas skolans antimobbingteam.


 


EEF -Villkor 

Årsmötet och styrelsen är föreningens styrande organ. Alla styrelsemöten är öppna.

•  Anmälan till verksamheten avser alla tre årskurserna ( 4-6) . Platsen på Mellis kan dock sägas up  varje halvår. Detta kan ske under sommarlovet senast 1 juli (för ht) och senast 1 december (för vt). Kortaste bindningstid och betalningstid är alltså en termin.

Vid byte av skola medges uppsägning utan vidare betalningskrav. 

•  Om platsen sägs upp under pågående termin utgår full avgift för den månad uppsägning sker. Därefter utgår 200 kronor för varje månad fram till terminens slut. Elever i årskurs 6 har dock alltid endast en månads uppsägningstid.

•  Avgiften betalas terminsvis, hör av er om ni vill ha ett annat upplägg för betalning. Inbetalningskort sänds ut i början på terminen.

•  Avgiften beslutas av styrelsen och är följande:

◦                      800 kronor per månad för elever i 4:an
◦                      600 kronor per månad för elever i 5:an
◦                      500 kronor per månad för elever i 6:an

 

Uppsägning av plats

Här med säger jag upp plattsen på Enskede elev- och föräldraförening (Mellis) för mitt barn.

Om platsen sägs upp under pågående termin utgår full avgift för den månad uppsägning sker (Ditt barn är välkommen till verksamheten under pågående månad). Därefter utgår 200 kronor för varje månad fram till terminens slut. Elever i årskurs 6 har dock alltid endast en månads uppsägningstid.

Ny faktura för uppsägning av plats skickas till dig så fort anmälan om uppsägning kommer in.